TOP PAGE /  นโยบายความเป็นส่วนตัว / 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับ”TOYAMA MUSLIM FRIENDLY RESTAURANTS” (เว็บไซต์ด้านล่าง) เรื่องการรวบรวม ใช้งานและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างสบายใจ

1.ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งที่อยู่, ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, อีเมลล์ เป็นต้น สรุปได้ว่าเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถแยกแยะเฉพาะเจาะจงตัวบุคคลได้

2.เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราจะทำการชี้แจงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการรวบรวม และจะทำการรวบรวมข้อมูลภายหลังจากที่แจ้งผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว

3.ข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากทุกท่านนั้น เราจะใช้งานภายใต้จุดประสงค์ในการรวบรวมที่ระบุไว้ล่วงหน้าแล้ว

หากไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราจะไม่สามารถใช้งานข้อมูลได้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลที่แจ้ง+A15:B15 ด้วยหลักการของเราจะไม่มีการให้ข้อมูลส่วนตัวบุคคลแก่บุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาติจากเจ้าของข้อมูล แต่ในกรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายหากได้รับการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลโดยศาลหรือตำรวจ จึงจะสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

4.การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ ผู้ควมคุมดูแลเว็บไซต์จะดูแลอย่างเข้มงวดและมีมาตรการป้องกันความลับรั่วไหล, การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด, การแก้ไขปลอมแปลง ฯลฯไว้อย่างเหมาะสม

เพื่อการปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น เราจึงมีการว่าจ้างบริษัทจัดการให้มาดูแลและควบคุมเว็บไซต์ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานรั่วไหล หรือป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้เรายังมีการควบคุมการทำงานของบริษัทจัดการให้เหมาะสมอีกด้วย

5.เกี่ยวกับแนวคิดในคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ จะมีพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแต่ละรายการให้ดีขึ้น และเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราอาจมีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า